JOM IKLAN DI SINI
Hanya RM10/bulan!!!
KLIK SINI

WELCOME!

WELCOME!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PTK: KOMPETENSI UMUM [LATIHAN 1]

Posted by Khai2020 Februari 28, 2009 0 comments

Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam adalah berkaitan dgn

A strategi meningkatkan kualiti
B cara-cara meningkatkan produktiviti
C kualiti perkhidmatan
D penciptaan teknologi baru dalam perkhidmatan
________________________________________

2 Utk mencapai tahap kecekapan yg tinggi dari segi profesionalisme, seseorang guru itu perlu memiliki sifat

A pintar & kreatif
B budi mulia
C rendah diri
D sopan santun
________________________________________

3 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun

A 1990
B 1983
C 1988
D 1985
________________________________________

4 Apakah matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)?

A Mengembangkan kemahiran asas individu secara maksimum
B Menghasilkan insan yg seimbang & harmonis berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan
C Memantapkan pemikiran individu agar dia dapat membangunkan negara
D Melahirkan individu yg menguasai kemahiran asas 3M

________________________________________

5 Dari abad ke-15 hingga abad ke-17, aliran pendidikan yg dominan di kalangan orang Melayu di Tanah Melayu ialah aliran pendidikan

A kebangsaan
B Inggeris
C kegamaan
D ketukangan
________________________________________

6 Antara yg berikut, pekeliling manakah yg berkaitan dgn Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam?

A Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3/1991
B Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 5/1991
C Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 6/1991
D Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 4/1991
________________________________________

7 Berapa kalikah seseorang guru wanita yg bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatannya?

A 3 kali
B 6 kali
C 4 kali
D 5 kali
________________________________________

8 * Usaha untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer dlm bidang pendidikan, industri, dan pengurusan penyelidikan.*

Pernyataan di atas ialah keutamaan yg terkandung dlm

A Dasar Pendidikan Malaysia
B Dasar Bersih, Cekap, & Amanah
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sains & Teknologi
________________________________________

9 Pendidikan di kalangan kanak2 di Malaysia wajib bermula apabila kanak2 itu berumur

A 7 tahun
B 5 tahun
C 12 tahun
D 6 tahun
________________________________________

10 Apakah dasar yg menggantikan Dasar Ekonomi Baru?

A Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1)
B Wawasan 2020
C Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2)
D Dasar Pembangunan Nasional
________________________________________

11 Seseorang pelajar yg ingin memasuki institusi pengajian tinggi awam di Malaysia dikehendaki membuat permohonan kemasukan ke

A Bahagian Kemasukan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Pengurusan Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Unit Hal Ehwal Pelaar, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagian Hal Ehwal Pelajar institusi pengajian tinggi berkenaan
________________________________________

12 Yg berikut ialah prinsip2 komunikasi kecuali

A keringkasan
B kesopanan
C intonasi suara
D kejelasan
________________________________________

13 Antara yg berikut, yg manakah syarat-syarat am kemudahan perjalanan bagi seseorang pegawai awam?

A Pegawai boleh membuat tuntutan perjalanan yg menggunakan pengangkutan awam
B Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut budi bicara ketua jabatan
C Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut kelayakan pegawai
D Seseorang pegawai dibenarkan membuat perjalanan dengan kereta rasmi jabatan sahaja
________________________________________

14 Antara yg berikut, yg manakah agensi yg bertaraf badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia?

A Bahagian Matrikulasi
B Lembaga Peperiksaan Malaysia
C Jemaah Nazir Sekolah
D Lembaga Akreditasi Negara
________________________________________

15 Antara berikut, yg manakah bentuk komunikasi sehala?

A Surat pekeliling
B Perbincangan
C Berbengkel
D Mesyuarat
________________________________________

16 KBSM mula dilaksanakan pada

A 1989
B 1990
C 1988
D 1987
________________________________________

17 Antara yg berikut, cuti yg manakah tidak diberikan kepada guru-guru?

A Cuti tanpa gaji
B Cuti penggal sekolah
C Cuti rehat
D Cuti separuh gaji
________________________________________

18 * Membuat pemeriksaan terhadap pengurusan sesebuah sekolah
* Memberikan khidmat nasihat tentang pengajaran dan pembelajaran kpd guru-guru di sekolah

Pernyataan2 di atas adalah tentang tugas pegawai di

A Pusat Perkembangan Kurikulum
B politeknik
C maktab perguruan
D Jemaah Nazir Sekolah
________________________________________

19 Pernyataan yg berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Negara kecuali

A menekankan penguasaan terhadap ilmu dan kemahiran secara seimbang
B menekankan perkembangan individu dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani
C menekankan perkembangan individu yg menyeluruh
D mejadi mekanisme utama dlm sistem pendidian negara
________________________________________

20 Dlm Falsafah Pendidikan Negara, aspek yg disepadukan melalui mata-mata pelajaran ialah

A ilmu & kemahiran
B nilai murni & bahasa
C ilmu, kemahiran, & nilai murni
D ilmu, kemahiran, nilai murni, & bahasa
________________________________________

21 Tarikh rasmi sambutan Hari Q Perkhidmatan Awam adalah pada

A 30 September
B 31 Disember
C 30 November
D 31 Oktober
________________________________________

22 Dasar Pembangunan Nasional dilancarkan pada tahun

A 1990
B 1991
C 1993
D 1992
________________________________________

23 Bagaimanakah seseorang pegawai kerajaan yg sedang berkhidmat membuat permohonan jawatan baru?

A Memohon terus ke jawatan baru
B Memohon melalui ketua jabatan
C Meletakkan jawatan terlebih dahulu
D Memohon permindahan jawatan
________________________________________

24 Semua calon utk lantikan ke dlm perkhidmatan kerajaan Malaysia bagi jawatan tetap mestilah

A beragama Islam/Buddha/Hindu/Kristian
B bertaraf bumiputera
C penduduk tetap Malaysia
D warganegara Malaysia
________________________________________

25 Etika Perkhidmatan Awam mempunyai tujuh teras perkhidmatan. Yg manakah tidak termasuk dlm teras tersebut?

A Bekerja dgn semangat gotong-royong
B Berazam utk meninggikan mutu perkhidmatan
C Berkhidmat dgn penuh muhibah dn kemesraan
D Bekerja dgn penuh tanggungjawab
________________________________________

26 Antara berikut, yg manakah program yg cuba membawa perubahan yg menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi cemerlang?

A Dasar Persyarikatan Malaysia
B Program Manual Prosedur Kerja
C Program Pengurusan Kualiti Secara Menyeluruh (TQM)
D Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
________________________________________

27 Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG A29 ingin melanjutkan pelajarannya ke univiersiti awam dgn mendapat kemudahan cuti belajar separuh gaji. Beliau perlu mendapatkan kebenaran tersebut daripada

A Lembaga Akreditasi Negara
B Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendididkan Malaysia

________________________________________

28 Kurikulum kebangsaan bagi sekolah rendah seluruh negara digubalkan oleh

A Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagain Kurikuklum, Jabatan Pendidikan Negeri
________________________________________

29 Mengapakah wujudnya sekolah berbagai-bagai aliran di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British?

A Permintaan daripada penduduk di Tanah Melayu
B penjajah British ingin mengambil hati penduduk Tanah Melayu yg terdiri daripada pelbagai kaum melalui sistem pendidikan yg mesra penduduk
C Pernjajah British ingin memberikan peluang pendidikan yg luas kepada penduduk Tanah Melayu
D Sikap penjajah Britisah yg cuba memecahkan perpaduan kaum di Tahan Melayu melalui sistem pendidikan
________________________________________

30 Pegawai kerajaan yg paling kanan dlm hierarki pengurusan atasan di Kementerian Pendidikan Malaysia ialah

A Ketua Pengarah Pendididkan Malaysia
B Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi
C Menteri Pendidikan
D Ketua Setiausaha
________________________________________

31 Yg berikut ialah dasar dan program yg berkaitan dgn nilai kecuali

A Etika Perkhidmatan Awam
B Budaya Kerja Cemerlang
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Bersih, Cekap, & Amanah
________________________________________

32 * Janji dan kesediaan jabatan utk memberikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yg ditetapkan *
* Iltizam ini akan memperkukuh keyakinan orang ramai terhadap prestasi jabatan ini *

Pernyataan di atas menepati

A Piagam Pelanggan jabatan
B Budaya Kerja Cemerlang jabatan
C Misi dan Visi jabatan
D Teras Perkhidmatan jabatan
________________________________________

33 Antara yg berikut, tindakan manakah patut diambil oleh seseorang Guru Besar/ Pengetua jika seseorang guru DG A29 tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu?

A Melaporkan ketidakhadirannya kepada pihak berkuasa tatatertib
B Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
C Membuang kerja guru tersebut
D Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Surahanjaya Perkhidmatan Pendidikan
________________________________________

34 Agensi yg mengendalikan kemasukan guru pelatih ke maktab perguruan di Malaysia ialah

A Bahagian Latihan & Kemajuan Staf, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
________________________________________

35 Antara yg berikut, yg manakah perbuatan yg tidak beretika?

A Menolong pelajar miskin mendapatkan bantuan kewangan daripada orang ramai
B Menolong rakan sekerja yg mempunyai tali persaudaraan mendapatkan biasiswa anaknya.
C Menolong rakan sekerja yg diancam oleh ibu bapa pelajar
D Menolong Guru Besar/Pengetua yg keretanya dibuang angin oleh pelajar
________________________________________

36 Dlm Nilai & Etika Dalam Perkhidmatan Awam, terdapat nilai-nilai profesionalisme. Apakah niilai yg termausk dlm nilai profesionalisme itu?

A Kualiti
B Akauntibiliti
C Adil
D Bekerjasama
________________________________________

37 Sistem pendidikan P-12 diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan sewaktu Menteri Pendidikannya ialah

A Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad
B Tan Sri Musa Mohamad
C Datuk Dr Sulaiman Dauh
D Datuk Seri Najib Tun Razak
________________________________________

38 Antara yg berikut, manakah pernyataan yg benar tentang elaun kursus?

A Elaun ini tidak termasuk bayaran perubatan pegawai
B Elaun ini tidak termasuk bayaran pendaftaran kursus
C Elaun ini termasuk bayaran kerja lebih masa
D Elaun ini termasuk bayaran peperiksaan dan menjilid tesis
________________________________________

39 Bentuk Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) memberikan penekanan terhadap

A penguasaan kemahiran asas 3M
B interaksi manusia dgn alam sekelilingnya & perkembangan diri individu
C penguasaan kemahiran asas 3M & perkembangan diri individu
D kemahiran asas 3M, interaksi manusia dgn alam sekelilingnya, & perkembangan diri individu
________________________________________
40 Pilih pernyataan yg benar tentang Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

A Diperkenalkan selepas pengenalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
B Diperkenalkan atas syor Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979
C Diperkenalkan sebelum Falsafah Pendidikan Negara disuratkan
D Diperkenalkan selepas pengenalan sistem persekolahan P-12


#Jawapan akan menyusul....Pada 22-24 Februari lalu Pasukan Ragbi Bawah 15 SMKTPG telah mewakili daerah Kuala Langat ke kejohanan Ragbi MSS Selangor 2009. Pasukan ini terdiri daripada 4 orang guru iaitu En. Saharudin, En. Khairudin, En. Azman dan En. Ismail serta jurulatih En. Khir dan 15 orang pelajar tingkatan 3 SMKTPG. Pada peringkat kumpulan kita memenangi 2 perlawanan dan kalah 2 perlawanan. Setelah berhempas pulas team SMKTPG berjaya menjadi Naib Johan Bowl iaitu tempat ke-10 keseluruhan. Sekurang-kurangnya kita berasa berbangga di atas pencapaian ini. TAHNIAH.....

TEAM SMKTPG BAWAH 15


bersedia berjuang...

ni la tempat penginapan kami. Sebelah ada Indinosia meyewa. Ala2 setinggan...


Sebelum tidor bermesej dulu...


mengatur strategiPenyampaian hadiah


SBPI Sabak Bernam: Tempat berlangsung kejohananpelajar kita patah tangan berjuang untuk SMKTPG..


Meraikan kejayaan N. Johan Bowl

NEW BLOGGER TEMPLATE: Blue World

Posted by Khai2020 Februari 12, 2009 2 comments

DAMIA IRDINA

Posted by Khai2020 Februari 10, 2009 5 commentsNi gambar2 terbaru Baby Mia yang sempat saya rakamkan
Nama penuh Baby Mia ialah:
Damia Irdina Bt. Khairudin
Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan2 blogger yang mencadangkan beberap nama.
Tapi biasa la lelaki ni kalah pada perempuan. Wife saya yang letak nama. Terima je la...

DAMIA WAS BORN TODAY

Posted by Khai2020 Februari 03, 2009 12 comments

Pada hari ini merupakan hari bertuah buat saya dan isteri saya kerana menyambut kelahiran cahaya mata kami. Suspen juga tapi Alhamdulilah semuanya berjalan lancar dan selamat walaupun kelahiran baby menggunakan kaedah bantuan forcep. Kalau ikut tarikh due nya ialah 10 hb ni tapi baby dah tak sabar nak melihat dunia. Bagus juga sebab saya tengok isteri saya pun dah tak larat nampaknya. Berikut adalah sedikit profail tentang baby:

Nama: DAMIA ............ (not sure) #sila beri cadangan
Jantina: Baby Girl
Tarikh: 3 Februari 2009 (Selasa)
Tempat Lahir: Pusat Rawatan Islam Az Zahrah, Bangi, Selangor
Berat: 2.8 KG

Pada malam ni kami bermalam di Az Zahrah, InsyaAllah esok kami akan pulang. Saya akan siarkan lagi foto yang sempat saya rakamkan dalam entri yang akan datang. Dan InsyaAllah saya akan buat blog khusus untuk baby saya. Cadangan nama blog tersebut ialah "Baby Mia"..1. Bukak Microsoft Word korang.
2. Taipkan dalam huruf besar, Q33 NY ..
Q33 NY ni adalah number pesawat yang
melanggar WtC tu..
3. Tukar saiz font tu kepada saiz 48.


Korang highlightkan Q33 NY tu
kemudian tukar kepada font WINGDINGS.
Apa yang korang nampak? Allahuakbar ..
sesungguhnye benda ni dah lama wujud
tanpa sesiapa yang menjangkakannye ...
Kelihatan gambar sebuah Kapal Terbang
melanggar WTC (menara berkembar tu) ..
dah cube dah mmg
btol.............
SUBHANALLAH......
Cubalah...dan sebarkan.

Aku mulanya mcm tak percaya..tapi setelah mencubanya..MEMANG BENAR SEKALI

Maklumat Lanjut...
http://lutfimj2006.blogspot.com/

Boikot ...Tesco Yahudi Punya...

Posted by Khai2020 Februari 02, 2009 0 comments

TESCO => Jewish Supermarket

Sekitar tahun 2000 akhbar The London Jewish News (www.ljn.co.uk) diedarkan secara percuma di kesemua cawangan Tesco di seluruh England. Ini ialah akhbar Yahudi yang memberikan sokongan secara terbuka untuk regim ganas Zionis di Israel.Pengasasnya ialah Sir Jack Cohen berasal dari keluarga Yahudi yang kaya raya. Nama pasaraya Tesco diambli daripada nama isterinya Tessa Cohen. Disamping mempromosi produk Israel di rangkaian pasarayanya di seluruh dunia, mereka juga telah membuat perjanjian perniagaan dengan syarikat perisian Israel yang berjumlah jutaan dollar. Jack Cohen lahir pada 6 Oktober 1898 dan meninggal dunia pada 24 Mac 1979 dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Yahudi Willesden, London,England. Anda boleh sahkan maklumat ini dengan hanya membuat "search" di internet dengan menaip "Tesco Jewish" dan anda akan dapat pelbagai laman web Yahudi yang dikaitkan dengan Tesco.Keputusan ditangan anda sekiranya anda mahu menyokong Yahudi dengan mempertingkatkan ekonomi mereka apabila anda membeli belah di Tesco.

Tesco

Jenis Public (LSE: TSCO)
Ditubuhkan 1924
Ibu pejabat Flag of the United Kingdom Cheshunt, Hertfordshire, United Kingdom
Orang utama Sir Jack Cohen (founder),
Sir Terry Leahy (Chief Executive)
Industri Retail
Produk Groceries, Consumer goods, financial services, telecoms
Hasil GB£46,600 million (2007)
Pendapatan operasi GB£2,650 million (2007)
Pendapatan bersih GB£2,550 million (2007)
Pekerja 273,024
Subsidiari Tesco Stores Limited
Tesco Ireland Limited
Tesco Personal Finance (50%)
Laman web www.tesco.com
1. Results for 52 weeks ended 24 February 2007[1]

Tesco ialah sebuah pasar raya terbesar di Britain dan mempunyai banyak rangkaian termasuk di Malaysia. Tesco merupakan pasar raya ketiga terbesar di dunia selepas Wal-Mart (Amerika Syarikat) dan Carrefour (Perancis).

Bermula dengan perniagaan makanan lalu berkembang kepada jualan pakaian, elektronik, perkhidmatan kewangan pengguna, jualan dan sewaan DVD, peralatan muzik, dan lain-lain.


Sejarah

Tesco diasaskan oleh Jack Cohen di East End, London. Beliau merupakan seorang anak tukang jahit. Pada mulanya, beliau menjual pelbagai barangan di pasar Jalan Weel, Hackney. Selepas Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1919, beliau menggunakan wang simpanannya untuk membeli gerai sendiri.

Jenama Tesco bermula tahun 1924 selepas membeli kedai teh daripada T.E Stockwell. Tesco adalah gabungan nama T.E Stockwell dan Cohen.

Pada tahun, 1929 Tesco dibuka di Burnt Ork, Edgware, London. Tesco di senarai Bursa Saham London pada 1947 sebagai Tesco Stores Holding, London.

Cawangan luar negara

Tesco telah membina usahasama dengan Samsung Group di Korea Selatan, Charoen Pokphand di Thailand, di Poland, Jepun, China, Republik Czech, Perancis, Hungary, Republik Ireland, Slovakia dan Turki.

Tesco membuka cawangan pertama di Malaysia pada 2002. Kini terdapat 28 cawangan di Malaysia. Tesco membina usahasama dengan Sime Darby Bhd pada 29 November 2001. Tesco memegang 70% saham dan Sime Darby memegang 30% saham. Tesco telah membeli Makro Cash & Carry (Malaysia) Sdn Bhd dan menukar 8 cawangan Makro menjadi format Tesco Extra[1]. 20 Cawangan-cawangan tersebut ialah:


Cawangan TESCO di Malaysia


Tesco Hypermarket
Tesco Extra

Tesco Super

Padan Muka Shimon Peres Laknatullah

Posted by Khai2020 Februari 01, 2009 0 comments


Macam Inilah kita kena ajar pemimpin-Israel Laknatullah,
Semua pemimpin yang mengaku islam di seluruh dunia kena mencontohi
PM Turki Recep Tayyip Erdogan
berurusan dengan pemimpin -pemimpin Israel laknatullah….

Related Posts with Thumbnails
NAMSAHAZ Webhosting - Webhosting mampu milik untuk semua!Web hostingJOM IKLAN DI SINI

Hanya RM10/bulan!!!
KLIK SINI

Translate

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Recent Post

Jom join Blog Cikgu Khai.....

YOUR MESSAGE HERE

IKLAN BANNER


IKLAN DI SINI

Hanya RM5/bulan!!!

Twitter