JOM IKLAN DI SINI
Hanya RM10/bulan!!!
KLIK SINI

WELCOME!

WELCOME!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PTK: KOMPETENSI UMUM [LATIHAN 1]

Posted by CIKGU KHAI Februari 28, 2009

Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam adalah berkaitan dgn

A strategi meningkatkan kualiti
B cara-cara meningkatkan produktiviti
C kualiti perkhidmatan
D penciptaan teknologi baru dalam perkhidmatan
________________________________________

2 Utk mencapai tahap kecekapan yg tinggi dari segi profesionalisme, seseorang guru itu perlu memiliki sifat

A pintar & kreatif
B budi mulia
C rendah diri
D sopan santun
________________________________________

3 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun

A 1990
B 1983
C 1988
D 1985
________________________________________

4 Apakah matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)?

A Mengembangkan kemahiran asas individu secara maksimum
B Menghasilkan insan yg seimbang & harmonis berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan
C Memantapkan pemikiran individu agar dia dapat membangunkan negara
D Melahirkan individu yg menguasai kemahiran asas 3M

________________________________________

5 Dari abad ke-15 hingga abad ke-17, aliran pendidikan yg dominan di kalangan orang Melayu di Tanah Melayu ialah aliran pendidikan

A kebangsaan
B Inggeris
C kegamaan
D ketukangan
________________________________________

6 Antara yg berikut, pekeliling manakah yg berkaitan dgn Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam?

A Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3/1991
B Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 5/1991
C Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 6/1991
D Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 4/1991
________________________________________

7 Berapa kalikah seseorang guru wanita yg bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatannya?

A 3 kali
B 6 kali
C 4 kali
D 5 kali
________________________________________

8 * Usaha untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer dlm bidang pendidikan, industri, dan pengurusan penyelidikan.*

Pernyataan di atas ialah keutamaan yg terkandung dlm

A Dasar Pendidikan Malaysia
B Dasar Bersih, Cekap, & Amanah
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sains & Teknologi
________________________________________

9 Pendidikan di kalangan kanak2 di Malaysia wajib bermula apabila kanak2 itu berumur

A 7 tahun
B 5 tahun
C 12 tahun
D 6 tahun
________________________________________

10 Apakah dasar yg menggantikan Dasar Ekonomi Baru?

A Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1)
B Wawasan 2020
C Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2)
D Dasar Pembangunan Nasional
________________________________________

11 Seseorang pelajar yg ingin memasuki institusi pengajian tinggi awam di Malaysia dikehendaki membuat permohonan kemasukan ke

A Bahagian Kemasukan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Pengurusan Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Unit Hal Ehwal Pelaar, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagian Hal Ehwal Pelajar institusi pengajian tinggi berkenaan
________________________________________

12 Yg berikut ialah prinsip2 komunikasi kecuali

A keringkasan
B kesopanan
C intonasi suara
D kejelasan
________________________________________

13 Antara yg berikut, yg manakah syarat-syarat am kemudahan perjalanan bagi seseorang pegawai awam?

A Pegawai boleh membuat tuntutan perjalanan yg menggunakan pengangkutan awam
B Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut budi bicara ketua jabatan
C Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut kelayakan pegawai
D Seseorang pegawai dibenarkan membuat perjalanan dengan kereta rasmi jabatan sahaja
________________________________________

14 Antara yg berikut, yg manakah agensi yg bertaraf badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia?

A Bahagian Matrikulasi
B Lembaga Peperiksaan Malaysia
C Jemaah Nazir Sekolah
D Lembaga Akreditasi Negara
________________________________________

15 Antara berikut, yg manakah bentuk komunikasi sehala?

A Surat pekeliling
B Perbincangan
C Berbengkel
D Mesyuarat
________________________________________

16 KBSM mula dilaksanakan pada

A 1989
B 1990
C 1988
D 1987
________________________________________

17 Antara yg berikut, cuti yg manakah tidak diberikan kepada guru-guru?

A Cuti tanpa gaji
B Cuti penggal sekolah
C Cuti rehat
D Cuti separuh gaji
________________________________________

18 * Membuat pemeriksaan terhadap pengurusan sesebuah sekolah
* Memberikan khidmat nasihat tentang pengajaran dan pembelajaran kpd guru-guru di sekolah

Pernyataan2 di atas adalah tentang tugas pegawai di

A Pusat Perkembangan Kurikulum
B politeknik
C maktab perguruan
D Jemaah Nazir Sekolah
________________________________________

19 Pernyataan yg berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Negara kecuali

A menekankan penguasaan terhadap ilmu dan kemahiran secara seimbang
B menekankan perkembangan individu dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani
C menekankan perkembangan individu yg menyeluruh
D mejadi mekanisme utama dlm sistem pendidian negara
________________________________________

20 Dlm Falsafah Pendidikan Negara, aspek yg disepadukan melalui mata-mata pelajaran ialah

A ilmu & kemahiran
B nilai murni & bahasa
C ilmu, kemahiran, & nilai murni
D ilmu, kemahiran, nilai murni, & bahasa
________________________________________

21 Tarikh rasmi sambutan Hari Q Perkhidmatan Awam adalah pada

A 30 September
B 31 Disember
C 30 November
D 31 Oktober
________________________________________

22 Dasar Pembangunan Nasional dilancarkan pada tahun

A 1990
B 1991
C 1993
D 1992
________________________________________

23 Bagaimanakah seseorang pegawai kerajaan yg sedang berkhidmat membuat permohonan jawatan baru?

A Memohon terus ke jawatan baru
B Memohon melalui ketua jabatan
C Meletakkan jawatan terlebih dahulu
D Memohon permindahan jawatan
________________________________________

24 Semua calon utk lantikan ke dlm perkhidmatan kerajaan Malaysia bagi jawatan tetap mestilah

A beragama Islam/Buddha/Hindu/Kristian
B bertaraf bumiputera
C penduduk tetap Malaysia
D warganegara Malaysia
________________________________________

25 Etika Perkhidmatan Awam mempunyai tujuh teras perkhidmatan. Yg manakah tidak termasuk dlm teras tersebut?

A Bekerja dgn semangat gotong-royong
B Berazam utk meninggikan mutu perkhidmatan
C Berkhidmat dgn penuh muhibah dn kemesraan
D Bekerja dgn penuh tanggungjawab
________________________________________

26 Antara berikut, yg manakah program yg cuba membawa perubahan yg menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi cemerlang?

A Dasar Persyarikatan Malaysia
B Program Manual Prosedur Kerja
C Program Pengurusan Kualiti Secara Menyeluruh (TQM)
D Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
________________________________________

27 Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG A29 ingin melanjutkan pelajarannya ke univiersiti awam dgn mendapat kemudahan cuti belajar separuh gaji. Beliau perlu mendapatkan kebenaran tersebut daripada

A Lembaga Akreditasi Negara
B Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendididkan Malaysia

________________________________________

28 Kurikulum kebangsaan bagi sekolah rendah seluruh negara digubalkan oleh

A Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagain Kurikuklum, Jabatan Pendidikan Negeri
________________________________________

29 Mengapakah wujudnya sekolah berbagai-bagai aliran di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British?

A Permintaan daripada penduduk di Tanah Melayu
B penjajah British ingin mengambil hati penduduk Tanah Melayu yg terdiri daripada pelbagai kaum melalui sistem pendidikan yg mesra penduduk
C Pernjajah British ingin memberikan peluang pendidikan yg luas kepada penduduk Tanah Melayu
D Sikap penjajah Britisah yg cuba memecahkan perpaduan kaum di Tahan Melayu melalui sistem pendidikan
________________________________________

30 Pegawai kerajaan yg paling kanan dlm hierarki pengurusan atasan di Kementerian Pendidikan Malaysia ialah

A Ketua Pengarah Pendididkan Malaysia
B Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi
C Menteri Pendidikan
D Ketua Setiausaha
________________________________________

31 Yg berikut ialah dasar dan program yg berkaitan dgn nilai kecuali

A Etika Perkhidmatan Awam
B Budaya Kerja Cemerlang
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Bersih, Cekap, & Amanah
________________________________________

32 * Janji dan kesediaan jabatan utk memberikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yg ditetapkan *
* Iltizam ini akan memperkukuh keyakinan orang ramai terhadap prestasi jabatan ini *

Pernyataan di atas menepati

A Piagam Pelanggan jabatan
B Budaya Kerja Cemerlang jabatan
C Misi dan Visi jabatan
D Teras Perkhidmatan jabatan
________________________________________

33 Antara yg berikut, tindakan manakah patut diambil oleh seseorang Guru Besar/ Pengetua jika seseorang guru DG A29 tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu?

A Melaporkan ketidakhadirannya kepada pihak berkuasa tatatertib
B Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
C Membuang kerja guru tersebut
D Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Surahanjaya Perkhidmatan Pendidikan
________________________________________

34 Agensi yg mengendalikan kemasukan guru pelatih ke maktab perguruan di Malaysia ialah

A Bahagian Latihan & Kemajuan Staf, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia
B Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
C Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia
D Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
________________________________________

35 Antara yg berikut, yg manakah perbuatan yg tidak beretika?

A Menolong pelajar miskin mendapatkan bantuan kewangan daripada orang ramai
B Menolong rakan sekerja yg mempunyai tali persaudaraan mendapatkan biasiswa anaknya.
C Menolong rakan sekerja yg diancam oleh ibu bapa pelajar
D Menolong Guru Besar/Pengetua yg keretanya dibuang angin oleh pelajar
________________________________________

36 Dlm Nilai & Etika Dalam Perkhidmatan Awam, terdapat nilai-nilai profesionalisme. Apakah niilai yg termausk dlm nilai profesionalisme itu?

A Kualiti
B Akauntibiliti
C Adil
D Bekerjasama
________________________________________

37 Sistem pendidikan P-12 diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan sewaktu Menteri Pendidikannya ialah

A Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad
B Tan Sri Musa Mohamad
C Datuk Dr Sulaiman Dauh
D Datuk Seri Najib Tun Razak
________________________________________

38 Antara yg berikut, manakah pernyataan yg benar tentang elaun kursus?

A Elaun ini tidak termasuk bayaran perubatan pegawai
B Elaun ini tidak termasuk bayaran pendaftaran kursus
C Elaun ini termasuk bayaran kerja lebih masa
D Elaun ini termasuk bayaran peperiksaan dan menjilid tesis
________________________________________

39 Bentuk Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) memberikan penekanan terhadap

A penguasaan kemahiran asas 3M
B interaksi manusia dgn alam sekelilingnya & perkembangan diri individu
C penguasaan kemahiran asas 3M & perkembangan diri individu
D kemahiran asas 3M, interaksi manusia dgn alam sekelilingnya, & perkembangan diri individu
________________________________________
40 Pilih pernyataan yg benar tentang Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

A Diperkenalkan selepas pengenalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
B Diperkenalkan atas syor Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979
C Diperkenalkan sebelum Falsafah Pendidikan Negara disuratkan
D Diperkenalkan selepas pengenalan sistem persekolahan P-12


#Jawapan akan menyusul....

0 comments

Catat Ulasan

ULASAN ANDA AMAT BERNILAI. BERIKAN ULASAN YANG MEMBINA. TERIMA KASIH.

Related Posts with Thumbnails


NAMSAHAZ Webhosting - Webhosting mampu milik untuk semua!Web hostingJOM IKLAN DI SINI

Hanya RM10/bulan!!!
KLIK SINI

Translate

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Recent Post

Jom join Blog Cikgu Khai.....

YOUR MESSAGE HERE

IKLAN BANNER

IKLAN DI SINI Hanya RM10/bulan!!! Click here


NAMSAHAZ Webhosting - Webhosting untuk semua!IKLAN DI SINI Hanya RM10/bulan!!! Click here

Twitter

Follow by Email